#43: funky mushrooms and a new living room

In deze reeks weekverslagjes neem ik je mee naar wat ik de afgelopen zeven dagen zoal gedaan heb. Een eerlijk overzicht van mijn dagelijkse activiteiten, hoogtepunten én dieptepunten van de voorbije week. In deze post: week 43.


English: In these weekly reports I take you to what I have been doing over the past seven days. An honest overview of my daily activities, highlights and lows of the past week. In this post: week 43.


Autumnvibes at the castle of Ryckevelde, Bruges

Af en toe worden de regenachtige oktoberdagen gelukkig nog eens afgewisseld door mooie, zonnige momenten. Maandag was zo'n dag. Ideaal weertje om van de herfstkleuren in het bos te gaan genieten en mijn zus en mama nog eens te zien. Het Ryckevelde bos leek precies uit een sprookje te komen. Tussen de bladeren, eikels en takken door vonden we de mooiste paddestoelen, ik kreeg meteen een heleboel ideeën voor nieuwe tekeningen. In de avond werkte ik nog wat verder aan de blogpost van vorige week.


Luckily, every now and then the rainy October days are alternated with beautiful, sunny moments. Monday was such a day. Ideal weather to enjoy the autumn colors in the forest and see my sister and mom again. The Ryckevelde forest looked just like a fairytale. Between the leaves, acorns and branches we found the most beautiful mushrooms, I immediately got a lot of ideas for new drawings. In the evening I worked a bit further on last week's blog post.


Pretty mushrooms everywhere
Even purple mushrooms!

Dinsdag werkte ik van thuis uit onder het toeziende oog van onze huiskat, Patella. Nu telewerken weer de norm is, zal ik de komende tijd enkel nog vanuit Gent werken. Na het werk kwam er een vriendin op bezoek die ik alweer een hele tijd niet gezien had. Het deed deugd om nog eens face to face bij te praten! Ondertussen werd er pizza geleverd en werd er druk over en weer gesleurd bij ons thuis, want de nieuwe huisgenoot (jaaa, we hebben iemand gevonden! Hoera!) kwam alvast enkele spullen bij ons afzetten.


On Tuesday I worked from home while our cut house cat, Patella, was watching over me. Now teleworking is the norm again, I will only be working from Ghent the next weeks. In the evening a friend came to visit whom I had not seen for a long time. It was great to catch up face to face! In the meantime, pizza was delivered and there was a lot of moving around at our home because the new roommate (yes, we found someone! Hooray!) already dropped off some things with us.


Our little tiger, Patella

Op woensdag begon ik de dag in Brugge, bij Ellis Gijsen, een parfumeriezaak waarvoor ik sinds kort de content creatie verzorg. Ellis en ik moesten nog enkele zaken bespreken en ik wou nieuwe foto's nemen voor haar Instagrampagina. Ze gaf mij uitleg over hoe zo'n op maat gemaakte parfumworkshop eruit ziet, terwijl ik dit zo goed mogelijk in beeld probeerde te brengen. In de namiddag werkte ik weer voor mijn job als callagent, vanuit Gent. Vandaag had ik gelukkig een korte dag, waardoor ik na mijn werkuren de foto's van deze ochtend al meteen kon selecteren en bewerken. Samen met mijn huisgenoten kroop ik daarna de zetel in om voor het eerst ooit één van de Star Wars films te bekijken. Ik heb geen idee waarom het mij zo lang geduurd heeft om deze te bekijken maar ik ben fan van the Force!


On Wednesday I started the day in Bruges, at Ellis Gijsen, a perfumery store for which I recently started to take care of the content creation. Ellis and I had a few things to discuss and I wanted to take new photos for her Instagram page. She explained to me what such a tailor-made perfume workshop looks like, while I tried to take this on camera as good as possible. In the afternoon I worked again for my job as a callagent, from Ghent. Fortunately, I had a short day today, so after my working hours I could immediately select and edit the photos from this morning. Together with my housemates, I crawled into the sofa to watch one of the Star Wars films for the first time ever. I have no idea why it took me so long to start seeing them but I am a fan of the Force!


Autumn colors in Bruges
Behind the scenes at Ellis Gijsen, Bruges
My view at the end of the street of my home


Ik werd met een hoop energie wakker waardoor donderdag een super productieve dag werd. De zon en mentale rust van de afgelopen dagen heeft mijn gemoedstoestand duidelijk verlicht. In de ochtend werkte ik aan een nieuwe tekening die ik sinds de boswandeling van afgelopen maandag in mijn hoofd had. Ik maakte er meteen ook een timelapse van, om vanavond als reel te posten op mijn Instagram. Na het schetsen bereidde ik de nieuwe bestellingen voor mijn postkaarten voor, zodat deze vandaag nog op de post konden. Daarna heb ik nog even een ontwerpopdracht afgewerkt waar ik al een tijd mee bezig ben en verstuurde het eindresultaat naar de opdrachtgever voor de finale check, voordat dit ontwerp naar de drukker ging. Om 11:30 begon ik aan mijn vaste (telewerk) job, tot 's avonds 20:00. Om de dag af te sluiten schetste ik nog wat verder aan mijn nieuw projectje waarover ik binnenkort meer deel. Van een goed gevulde dag gesproken!


I woke up with a lot of energy which made Thursday a super productive day. The sun and mental peace of the past few days have clearly brightened my state of mind. In the morning I worked on a new drawing that I had in mind since last Monday's forest walk. While doing this, I made a timelapse of it, to post as a reel on my Instagram tonight. After sketching, I prepared the new orders for my postcards so they could be mailed today. Then I finished a design assignment that I have been working on for some time and sent the final result to the client for the final check, before this design went to the printer. At 11:30 am I started my regular (telework) job, until 20:00 tonight. To end the day I sketched a little more on my new project about which I will share more soon. Talk about a well-filled day!


One of my printed postcards, waiting to be mailed out</