top of page

#42: a citytrip, a lockdown and a breakdown

In deze reeks weekverslagjes neem ik je mee naar wat ik de afgelopen zeven dagen zoal gedaan heb. Een eerlijk overzicht van mijn dagelijkse activiteiten, hoogtepunten én dieptepunten van de voorbije week. In deze post: week 42.


English: In these weekly reports I take you to what I have been doing over the past seven days. An honest overview of my daily activities, highlights and lows of the past week. In this post: week 42.


Grachtenpanden in Utrecht


Mijn week werd alvast goed ingezet, ondanks de korte nacht. Om een onbekende reden duurde het tot 4:30 voor ik eindelijk de slaap kon vatten. Maar als ik vroeg moet opstaan om op uitstap te vertrekken, doet dat er allemaal niet meer toe! In de voormiddag vertrok ik samen met een vriendin richting Cothen in Nederland, waar we in een super gezellige Airbnb aan het water verbleven. Nadat we ons geïnstalleerd hadden, besloten we om Culenborg te gaan verkennen. Dit gezellige stadje lag er vrij verlaten bij doordat bijna alles gesloten is op maandagen. Wat ons alle ruimte gaf om de stad op ons eigen tempo te ontdekken. Na het rondwandelen en opzoeken van leuke fotohoekjes, gingen we even bijtanken op het terras van een gezellig restaurant. We vulden de avond met wijn, hapjes en veel gebabbel, en vertrokken daarna weer richting 'ons' huisje voor één nacht.


My week started well, despite the short night. For some unknown reason, it took until 4:30 am before I finally got to sleep. But if I have to get up early to go on a trip, none of that matters anymore! In the morning I left with a friend for Cothen in the Netherlands, where we stayed in a super cozy Airbnb near the water. After settling in, we decided to explore Culenborg first. This cozy town was quite deserted because almost everything is closed on Mondays. Which gave us plenty of space to discover the city at our own pace. After walking around and looking up nice photo corners, we refueled on the terrace of a cozy restaurant. We filled the evening with wine, snacks and lots of chatting, and then left for 'our' house for one night.


Onze Airbnb aan het water in Cothen
Our Airbnb by the water in Cothen
Kuieren door de straten van Culemburg
My citytrip-partner-in-crime
Culemburg
Culemborg center

Vastberaden om mijn nieuwe blogidee realiteit te maken, startte ik mijn dinsdag met koffie en schrijven. Ik wou mijn eerste weekverslag dinsdagavond online hebben, dus moest ik nog wat werk inhalen. Rond de middag reden we naar Utrecht, de tweede stad op onze planning. Ik ben helemaal verliefd geworden op deze Nederlands parel. Je wandelt er langs prachtige grachtenpanden van de ene gezellige straat naar het andere sfeervolle pleintje. De herfsttinten maakten dit alles nog zoveel beter! We slenterden wat door de straatjes, dronken heerlijke koffie in Cupp (heb zelfs een pakje versgemalen bonen gekocht voor thuis) en genoten ervan om even weg van huis te zijn. Het was een korte uitstap, maar zeker eentje die deugd gedaan heeft! Eenmaal terug in Gent werkte ik mijn nieuwe blogpost verder af voordat ik in bed kroop.


Determined to make my new blog idea a reality, I started my Tuesday with coffee and writing. I wanted my first weekly report online on my blog by Tuesday evening, so I had to catch up on some work. Around noon we drove to Utrecht, the second city on our schedule. I completely fell in love with this Dutch pearl. You walk along beautiful canal houses from one cozy street to another pretty square. The fall hues made all this so much better! We strolled through the streets, had delicious coffee in Cupp (even bought a packet of freshly ground beans for home) and enjoyed being away from home. It was a short trip, but certainly a good one! Once back in Ghent, I finished last weeks blog post before I got into bed.


The beautiful canals of Utrecht
Lunch and coffee at Cupp, Utrecht
Beautiful canal house and atelier in Utrecht

Woensdag moest ik werken vanuit Oostende. In het begin van mijn telewerk-dagen, vond ik dit super. Ik zag mijn collega's nog eens terug, kon bijbabbelen met iedereen, even ventilleren over het werk en het leven. De laatste tijd moet ik al wat meer moeite doen om mij wekelijks tot daar te slepen en met de aangepaste planning zie ik ook veel minder bekende gezichten. Tijdens mijn pauze begon ik deze blog al wat voor te bereiden als afleiding. Op de treinreis terug naar Gent mediteerde ik wat om mijn gespannen hoofd te kalmeren. In de avond verwachtten we enkele kandidaten die kwamen kijken naar ons huisje. We zijn dringend op zoek naar een nieuwe huisgenoot, nu twee van onze roomies samen naar Brazilië gaan verhuizen. Uiteindelijk kwam er maar één iemand opdagen, dus hadden we wat meer tijd voor een toffe babbel. Na het bezoek dook ik de zetel in met de remake van Dumbo (om als emotioneel hoopje mens te eindigen, wat een blètfilm) en mediteerde ik nogmaals voor slapengaan.


Wednesday I had to work from Ostend. In the beginning of my teleworking days, I thought this was great. Once a week I saw my colleagues again, had a chat with everyone, talked about work and life. Lately I have had to put in a little more effort to get me there every week and with the adjusted schedule I also see way less familiar faces. During my break, I started to prepare this blog as a distraction. On the train journey back to Ghent, I meditated a bit to calm my tense head. In the evening we expected some candidates who came to see our house. We are urgently looking for a new roommate as two of our roomies are moving to Brazil together. In the end only one person showed up, which gave us more time for a nice chat. After the visit I jumped into the couch with the remake of Dumbo (to end up as an emotional pile, what an emotional film) and meditated again before going to sleep.


Autumn vibes everywhere

Op donderdag werkte ik van thuis uit. Ik had vandaag al gedaan met werken rond 15u, zalig! Na het werk had ik afgesproken met een vriend voor een babbeltje en koffie bij Nana, een nieuwe, gezellige koffiezaak vlakbij Gent-Sint-Pieters. Ik ben hier nog wat langer blijven plakken om te schetsen aan mijn nieuw projectje en wat te babbelen met de uitbaatster, Salomé. Mijn energie was aan de lage kant die avond, wat resulteerde in een avondje bankhangen. Later op de avond kwam er nog een kandidaat huisgenoot op bezoek.


On Thursday I worked from home. I had already finished working around 3 pm today, awesome! After work I met a friend for a chat and coffee at Nana, a new, cozy coffee shop near Gent-Sint-Pieters. I stayed here a bit longer to sketch for my new project and have a chat with the owner, Salomé. My energy was on the low side that night, which resulted in a night on the couch. Later that evening, another candidate roommate came to visit.


Sketching at coffeebar Nana in Ghent

Ook vrijdag werkte ik vanop mijn eigen bureau in Gent. 's Avonds had ik een etentje gepland in Steamy Windows met vriendinnen. Deze dumpling bar stond al even op mijn 'to eat at'-lijstje en we hebben er alle drie enorm van genoten! Super lekkere gerechtjes, ideaal om de wrange, verstrengde coronamaatregelen door te spoelen. Deze vertrengingen werden vanavond officieel aangekondigd. Na het etentje sijpelde deze aankomende tweede lockdown steeds meer tot mij door en ging het even niet meer. Dit nieuwe normaal duurt nu al zo lang en ik kan er maar niet aan wennen. Ik mis zoveel zaken en vind het echt steeds moeilijker om begripvol op dit alles te reageren dus ging ik maar wat sip doen in bed. Een nieuwe lockdown, een nieuwe breakdown, pfff.


On Friday I also worked from my own desk in Ghent. In the evening I had a dinner in Steamy Windows with friends. This dumpling bar has been on my 'to eat at' list for a while and all three of us really enjoyed it! Super tasty dishes, ideal for rinsing the bitter taste of the new, stricter corona measures. These were officially announced tonight. After dinner, the reality of this upcoming second lockdown got more and more to me and it was all a bit too much. This new normal has been going on for so long now and I just can't get used to it. I miss so many things and find it more and more difficult to respond to all this in an understanding way, so I went to bed sad. Another lockdown, another breakdown, phew.


Home office
Dinner at dumpling bar Steamy Windows in Ghent


Mijn gemoedstoestand was niet veel beter op zaterdag. De eerste calls van de werkdag waren dan ook nog eens super emotioneel, wat helemaal niet hielp om mijzelf recht te proberen houden. Tijdens onze job geven wij info, maar ook veel mentale steun en bieden we een luisterend oor voor wie het nodig heeft. Wanneer je zelf niet genoeg reserve hebt, is dit geen evidentie. Omdat ik niet wou dat mijn werk hier onder leed, besloot ik om vandaag vroeger te stoppen en wat hoognodige me-time in te lassen. Dit eindigde in het kleuren van mijn haar en een gezellig avondje drinken bij ons thuis. Zacht gezegd is mijn nieuwe haarkleur niet echt wat het moest zijn. Ik wou voor donkerblond gaan (wat de verpakking dus ook zei) als zachte overgang voor de winter. Dat donkerblond is enkele tinten donkerder uitgeslaan dan voorzien, oeps. Ach ja, het wast er wel weer uit. En stiekem vind ik het wel cool staan. Als ik even vergeet hoeveel bleker mijn gezicht erdoor lijkt.


My mood wasn't much better on Saturday. The first calls of the working day were also super emotional, which didn't help at all to try to keep myself together. During our job we provide information, but also a lot of mental support. We take time to listen to those who need it. If you do not have enough strength yourself, this is barely possible. Since I didn't want my work to suffer from this, I decided to quit earlier today and get some much needed me-time. This ended in me coloring my hair and having cozy evening drinks at our house. My new hair color is not quite what it should be. I wanted to go for dark blonde (which is what the packaging said) as a soft transition for winter. That dark blonde has turned out a few shades darker than expected, oops. Oh well, it will wash out again. And secretly I think it looks cool. If I forget for a moment how much paler my face seems now.

Bathroomselfie with the new darker hair

Ik had vrijaf gevraagd op zondag zodat ik nog wat meer kon 'opladen'. Deze extra vrije tijd had ik naar slechte gewoonte alweer opgevuld met allerlei taken. Ik kon er gelukkig vrede mee nemen dat ik uiteindelijk niet meer werk verricht had dan het afwerken van deze blog. Wat al voldoende was voor een rustdag. In de namiddag heb ik een taartpauze gehouden met vriendinnen in Bidon, kwestie van de horeca nog te steunen voordat alle bars en restaurants vier weken moeten sluiten. Hierna ging ik nog even over huis om een lopende tekenopdracht bij te werken. Als afsluiter van de dag stond er nog een avondje film met een vriend op de planning. Het was mijn eerste bezoek aan Sphinx, een gezellige cinema in hartje Gent. We waren Corpus Christi gaan bekijken, een Poolse film over een ex-gevangene die na zijn vrijlating in een houtfabriek moet gaan werken. In plaats daarvan neemt hij onofficieel de rol van priester op zich in een klein, extreem gelovig dorpje. Goeie film! De avond sloten we af met ons laatste drankje op café voor een lange tijd. Er hing een vreemde sfeer in de bar. Heel verbonden en gelaten, bijna euforisch, en tegelijk zo gespannen en zwaar. Zo wat van wenen en lachen tegelijk. Vreemde tijden.


I had asked for a day off on Sunday so I could 'recharge' some more. As usual, I had already filled this extra free time with all kinds of tasks. Fortunately, I was able to accept that in the end I had done no more work than finishing this blog. Which was already enough for a day of rest. In the afternoon I had a cake break with friends in Bidon, as matter of supporting the catering industry before all bars and restaurants have to close for four weeks. After this, I went home to finish some things for an ongoing drawing assignment. To end the day, there was a film night with a friend on the schedule. It was my first visit to Sphinx, a cozy cinema in the heart of Ghent. We went to see Corpus Christi, a Polish film about an ex-con who has to work in a wood factory after his release. Instead, he unofficially takes the role of a priest in a small, extremely religious village. Good movie! We ended the evening with our last drink in a café for a long time. There was a strange atmosphere in the bar. Very connected and elated, almost euphoric, and at the same time so tense and heavy. A bit like crying and laughing at the same time. Weird times for sure.


Sweet break at Bidon in Ghent

Ik ben benieuwd wat de volgende week zal brengen!


Let's see what next week will bring!


Margaux**Ik haal op geen enkele manier voordeel uit de plekken die ik in dit artikel gelinkt heb. Het zijn bedrijven of producten die ik leuk vind en wil delen vanuit de positieve ervaring die ik er had. ** I do not benefit in any way (financially) from the places that I have linked in this article. They are companies or products that I like and would like to share based on the positive experience I had there.**

40 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


more on

TRAVEL

SUSTAIN-ABILITY

MINDSET

LIFESTYLE

ART

20210729_153956.jpg
Margaux 
Poppe
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon

Blogger and illustrator

Hi, nice to meet you! I am the face behind Beyond the clouds. Based in Belgium, found about discovering new places, playing with paint and drawing with words. Learn more about me here or get in touch!

bottom of page