top of page

#41: pumpkin soup and Christmas songs

Ik heb besloten dat 13 oktober mijn nieuwe 1 januari is geworden! Want waarom wachten met die voornemens als ik er ook gewoon aan kan beginnen, toch? Dames en heren, hier is nog maar eens een poging om regelmatiger te schrijven voor mijn blog. In deze (hopelijk wekelijkse) weekverslagjes neem ik je mee naar wat ik de afgelopen zeven dagen zoal gedaan heb. Een eerlijk overzicht van mijn dagelijkse activiteiten, hoogtepunten én dieptepunten van de voorbije week. In deze post: week 41.


English: I decided that October 13 has become my new 1st of January! Because why wait with those resolutions when I can just get started, right? Ladies and gentlemen, here is yet another attempt to write more regularly for my blog. In these (hopefully) weekly reports I take you to what I have been doing over the past seven days. An honest overview of my daily activities, highlights and lows of the past week. In this post: week 41.
Sinds kort probeer ik meditatie weer meer te integreren in mijn leven. Maandagochtend heb ik de dag alvast met 10 minuten Headspace gestart, net na het opstaan, recht vanuit mijn bed. Na mijn ontbijt was het tijd om de laptop op te starten. Sinds enkele weken werk ik grotendeels van thuis uit, wat bij mij meestal pyjamadag betekent! Maandag was dat ook het geval. Ik heb de dag al studerend afgesloten. Mijn afstandsonderwijs-traject voor Digitale Marketing verloopt wat moeizamer dan gedacht maar hé, traag vooruit gaan is ook vooruit gaan!


Recently I try to integrate meditation into my life again. Monday morning I already started the day with 10 minutes of Headspace, just after getting up, straight from my bed. After breakfast it was time to start up the laptop. I have been working from home since a few weeks now, which usually means pajama day for me! That was also the case on Monday. I finished my day studying. My distance learning trajectory for Digital Marketing isn't as easy as expected but hey, progressing slowly is also moving forward!
Dinsdag had ik afgesproken in Brugge, mijn oude thuisstad, om te gaan brunchen met een vriendin. Het was onze eerste keer bij Books & Brunch, maar wat mij betreft zeker niet de laatste. Super gezellige plek waar je omringd wordt door stapels boeken en vriendelijkheid. Hierna sprong ik nog even bij mijn mama binnen om te lunchen (never not hungry), ging ik langs het postkantoor om een vers afgewerkte tekening te verzenden en nam ik de trein weer terug naar mijn thuisstad Gent. Eenmaal thuisgekomen kreeg ik opeens zo'n zin om nieuwe content te shooten voor mijn Instagrampagina. Ik besloot om er een outfit-video van te maken met mijn favoriete tweedehands herfst-outfits. Dit kan misschien wat vreemd klinken voor buitenstaanders maar zo'n dingen kunnen mij enorm opladen. En wie weet heb ik nu ook anderen aangezet om tweedehands winkels een kans te geven want voor onze planeet is hergebruik beter dan nieuw kopen, en da's een belangrijk onderwerp voor mij. De laatste weken voelde ik mij vrij gestresst en snel down en uitgeput dus ben ik in bad gekropen met 'Emily in Paris' en avocado toast (minder eco, ik weet het) om helemaal tot rust te komen voor het slapen gaan.


On Tuesday I went to Bruges, my old hometown, to have brunch with a friend. It was our first time at Books & Brunch, but certainly not the last in my opinion. Super cozy place where you're surrounded by piles of books and friendliness. After our brunch I stopped by my mom's place for lunch (never not hungry), went to the post office to send a freshly finished drawing and took the train back to my hometown Ghent. Once I got home, I suddenly felt like shooting new content for my Instagram page. I decided to make it an outfit video with my favorite second-hand autumn outfits. This may sound a bit strange to outsiders but things like that can really charge me up. And who knows, I may have encouraged others to give second-hand shops a chance! For our planet it's better to reuse than buying new, and that's an important topic for me. The last few weeks I felt quite stressed, down and exhausted so I took a long bath with 'Emily in Paris' and avocado toast (less eco, I know) to completely unwind before going to sleep.

 

Ook op woensdag ben ik weer even richting Brugge gekeerd. Normaal moest ik dan werken, maar ik had een extra dagje vrijaf genomen voor een kappersafspraak die al heel lang vast lag. Lekker decadent haha. Na de kapper was het tijd voor lunch, taart en koffie met mijn vriendinnen. Deze week was Mental Illness Awareness Week en op zo'n momenten voel ik mij eigenlijk bijna verplicht om hier wat luider dan anders over te praten. Dus besloot ik, eenmaal terug in Gent, een spontane Instagram story te filmen om dit even aan te kaarten. Om te zeggen dat het oke is, om niet oke te zijn. Om kort over mijn eigen mentale struggles te babbelen en enkele tips mee te geven. Ik schreef hier eerder al over maar vind het enorm moeilijk om zo'n gesprek online te voeren, helemaal open en bloot. Het voelt altijd enorm naakt, maar ik vind het te belangrijk om het er niet over te hebben. De lieve en herkenbare reacties die ik kreeg nadat ik alles online gezet had, deden zo'n deugd! En toen gingen de sluizen open. Ik voelde mij opgelucht om dit alles gedeeld te hebben maar ook helemaal uitgeput en overprikkeld. De emoties die de afgelopen tijd al wat aan het spoken waren, moesten er helemaal uit. Traantjes horen nu eenmaal ook bij het leven.


On Wednesday I went back to Bruges. Normally I had to work, but I'd taken an extra day off for a hairdressing appointment that had been scheduled since a long time. Very decadent haha. After the hairdresser it was time for lunch, cake and coffee with my friends. This week was Mental Illness Awareness Week and at times like that I feel almost obliged to talk about this topic a bit louder than usual. So, once I was back in Ghent, I decided to film a spontaneous Instagram story to bring this up. To say that it's okay, not to be okay. To briefly chat about my own mental struggles and to give some tips. I wrote about this last year but find it extremely difficult to have such a conversation online, completely open and vunerable. It always feels very naked, but I think it's too important not to talk about it. The sweet and recognizable responses I received after putting everything online were so heartwarming! And then the floodgates opened. I felt relieved to have shared all this, but also completely exhausted and over-stimulated. The emotions that were already haunting me for a few weeks took over. Tears are a part of life as well, but I notice people still see them as a weakness.
Een nacht goed slapen deed wonderen! Donderdag was ik nog steeds wat emotioneel maar voelde ik mij wel meer ontspannen. Even gemediteerd in bed en dan van thuis uit aan mijn werkdag begonnen. 's Avonds had ik gepland om te koken voor mijn huisgenoten. Dit herfstige weer vroeg om heerlijke, verse pompoensoep en andere herfstige gerechtjes!


A good night's sleep worked wonders! On Thursday I was still a bit emotional but I felt more relaxed. I meditated in bed for a while and then started my working day from home. In the evening I planned to cook for my roommates. This autumn weather called for delicious, fresh pumpkin soup and other autumn dishes!
Ook vrijdag werkte ik weer van thuis uit. Zoals jullie misschien al weten, werk ik sinds enkele maanden als call agent voor de contactopvolging rond Covid-19. Dat de corona-cijfers volop aan het stijgen zijn, merken wij enorm aan de toenemende drukte op het werkt. Tijdens mijn pauze nam ik even de tijd om nieuwe content in te plannen voor Ellis Gijsen, een parfumiste uit Brugge. Zij had iemand nodig die haar Instagrampagina weer vorm zou geven en ik was op zoek naar een project waarmee ik mijn reeds opgedane kennis (van de cursus die ik volg) in de praktijk kon uitproberen. Win-win! Na het werk ben ik met twee van mijn drie huisgenoten op bezoek geweest bij een vriendin die Spaanse tortilla's voor ons gemaakt had. Daarna heb ik met hen voor het eerst Mario Kart gespeeld. Waar ik heeeel slecht in ben, zo bleek.


On Friday I worked from home again. As you may already know, I have been working as a call agent for the contact tracing for Covid-19 for several months. The fact that numbers are on the rise again, is something we notice hard from the increasing number of calls at works. During my break, I took a moment to plan new content for Ellis Gijsen, a perfumer from Bruges. She needed someone who would redesign her Instagram page and I was looking for a project that would allow me to put my already acquired knowledge (from the course I am taking) into practice. Win win! After work, I went with two of my three roommates to a friend who made Spanish tortillas for us. After that, I played Mario Kart with them for the first time. Which I am reallyyy bad at, it turned out.
Zaterdag was uitslaapdag! Traag opgestaan, gemediteerd, wat geknuffeld in bed met Patella, onze huiskat. Ik had een lekker ontbijtje voorbereid voor mijzelf, om dan in de zetel nog wat verder wakker te worden met 'Gilmore Girls', koffie en een smoothiebowl. Ik had eindelijk ook wat getekenend voor een nieuw projectje dat ik in gedachten heb. Na het tekenen ben ik nog even langs een tweedehandswinkel gepasseerd voordat ik een koffiedate had met een vriendin. Het doet mij altijd zo goed om face to face bij te praten met mensen waar ik om geef! Nu nog meer dan ooit. Na de koffie ging ik mijn huisgenootje en een vriendin gaan opzoeken in het stadcentrum en hebben we samen nog wat gegeten en gedronken. Ondertussen viel de regen alweer met bakken uit de lucht, de zomer lijkt echt wel gedaan nu. Ik heb dit besef meteen in mijn kleerkast doorgetrokken en mijn garderobe herfst- en winterproof gemaakt en alles opnieuw netjes geordend. Alle zomerkleren zitten mooi opgeborgen voor wanneer het kwik weer begint te stijgen.


Saturday was sleep-in day! I got up slowly, meditated and cuddled in bed with Patella, our house cat. I had prepared a nice breakfast for myself, to then wake up a little further on the couch with 'Gilmore Girls', coffee and my smoothie bowl. I finally did some drawing for a new project that I have in mind. After my drawing session, I stopped by a second-hand store before having a coffee date with a friend. It always makes me so happy to catch up face to face with people I care about! Now more than ever. After coffee I went to visit my roommate and a friend in the city center and we had something to eat and drink together. In the meantime, the rain was pouring down again, summer seems to be over for real now. I immediately extended this sad realization into my wardrobe and made my outfits autumn and winter proof and organized everything neatly again. All summer clothes are now nicely stored for when the temperature starts to rise again.

Na één dagje zat mijn weekend er alweer op! Zondag moest ik naar kantoor om vanuit Oostende te werken. De boterkoeken die ik onderweg oppikte, gaven mij toch een beetje een zondaggevoel. Tijdens mijn pauze tekende ik verder aan mijn nieuw project, inclusief kerst hitjes in mijn oren, om helemaal in de mood te komen. Normaal ben ik niet die persoon die in oktober al in kerstmodus gaat, maar stiekem vond ik het wel zalig om mee te neuriën tijdens het schetsen. Enkele vrienden van mijn huisgenoten waren op bezoek bij ons thuis voor een avond Dungeons and Dragons, een rollenspel waar ze bijna wekelijks voor samenkomen. De ervaring heeft mij al geleerd dat dit uren kan duren. Ik vond het gezellig om hen bezig te horen op de achtergrond terwijl ik met pizza en een filmpje de zetel in kroop. Soms heb ik van die dagen waarop ik mij echt alleen voel, maar niet per se wil socializen. Zondag was dus zo'n dag, vandaar. Voor het slapengaan legde ik nog wat spullen klaar voor mijn uitstapje van maandag. Maar daarover meer in de blog van volgende week!


After one day my weekend was already over! On Sunday I had to go to the office in Ostend to work from there. Luckily the chocolate bread and croissants I picked up on the way gave me a bit of a Sunday feeling. During my break I continued drawing on my new project, including Christmas hits in my ears, to get completely in the mood. Normally I'm not that person who already goes into Christmas mode in October, but secretly it was great to hum along while sketching. Some of my roommates' friends were visiting our house for an evening of Dungeons and Dragons, a role-playing game they gather for almost weekly. Experience has already taught me that this can take hours. I enjoyed hearing them play in the background while I crawled into the sofa with pizza and a movie. Sometimes I have those days when I really feel alone, but don't necessarily want to socialize. Sunday was such a day, hence. Before going to bed, I put some things out for my trip on Monday. But more about that in next week's blog!

Willen jullie vaker weekoverzichtjes lezen? Laat het mij gerust weten in de comments!


Do you want to read these weekly overviews more often? Let me know in the comments!


Liefs,


Margaux

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


more on

TRAVEL

SUSTAIN-ABILITY

MINDSET

LIFESTYLE

ART

20210729_153956.jpg
Margaux 
Poppe
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon

Blogger and illustrator

Hi, nice to meet you! I am the face behind Beyond the clouds. Based in Belgium, found about discovering new places, playing with paint and drawing with words. Learn more about me here or get in touch!

bottom of page