#46 and a half: who needs sleep anyway?

In deze reeks weekverslagjes neem ik je mee naar wat ik de afgelopen zeven dagen zoal gedaan heb. Een eerlijk overzicht van mijn dagelijkse activiteiten, hoogtepunten én dieptepunten van de voorbije week. In deze post: week 46. En een halve week 47.


English: In these weekly reports I take you to what I have been doing over the past seven days. An honest overview of my daily activities, highlights and lows of the past week. In this post: week 46. And half of week 47.
Om alles even op de juiste tijdlijn te plaatsen, dit weekoverzicht begint op maandag 9 november. Er is zoveel gebeurd dat ik graag wil delen, maar waardoor ik ook heel weinig tijd had om dit alles samen te vatten en in een nieuw blogje te gieten. Ik wou enkele dagen weglaten, maar er is elke dag wel iets gebeurd wat belangrijk was voor mij. Dus krijg je de hele boterham. Kwestie van helemaal mee te zijn met de enorme chaos die mijn hoofd geweest is.


Maandag ben ik de dag gestart met een tekenopdracht die mij nauw aan het hart ligt en waar ik al even mee bezig ben. In de namiddag moest ik telewerken en werkte ik tussendoor wat verder aan de blogpost van de week hiervoor, waarin ik groot nieuws deelde! Ik had mijn kerstkaartjes eindelijk helemaal afgewerkt en alles verzonden naar de drukkerij om een proefdruk aan te vragen.


To put everything on the correct timeline, this weekly overview starts on Monday, November 9. So much has happened that I would like to share, but as a result I also had very little time to summarize all this and put it in a new blog. I wanted to leave out a few days, but every day something happened that was important to me. So you get the whole thing. Just a matter of being completely on board with the enormous chaos that has been going on in my head.


On Monday I started the day with a drawing assignment that is close to my heart and that I have been working on for a while. In the afternoon I had to telecommute and in the meantime I continued working on the blog post of the week before, in which I shared some big news! I had finally finished my Christmas cards and sent everything to the print company to request a sample.


Paint session to start the day

Dinsdagochtend had ik een wandeling gepland. We gingen meeneem-koffie halen bij Ana attatendo, één van mijn favoriete koffiebars in Gent, en stopten daarna nog even bij Bidon, ook een favoriet van mij. Na het telewerk, genoot ik van een lang, warm bad en Gilmore Girls om helemaal te ontspannen.


Tuesday morning I planned a walk. We went to get take-away coffee at Ana attatendo, one of my favorite coffee bars in Ghent, and then stopped at Bidon, also a favorite of mine. After telework, I enjoyed a long, warm bath and Gilmore Girls to relax completely.
Op woensdag en donderdag was ik vrij. Op beide dagen heb ik uitgeslapen en had ik leuke wandelingetjes gepland. Woensdag hebben een vriendin en ik van een (ongevraagd gevouwen maar wel lekkere) afhaal-pizza genoten en zaten daarna nog wat bij te babbelen in het zwakke herfstzonnetje. Eenmaal weer thuisgekomen, wachtte er een verse cheesecake op ons, die enorm gesmaakt heeft! Donderdag was een iets productievere dag. Ik had super veel zin om nieuwe foto's te maken voor mijn Instagramaccount, en heb mij hier ongepland enkele uurtjes mee bezig gehouden. Tussen het fotograferen en poseren door, was ik beginnen schilderen aan een idee dat al enorm lang door mijn hoofd ging. Het was mijn eerste poging om met acrylverf te schilderen en ik heb duidelijk nog veel te leren! De wandeling van donderdag was er eentje met warme wafels, warme chocolademelk en het vieren van mijn nieuws met de vriendin met wie ik op wandel was.


I had my free days on Wednesday and Thursday. On both days I slept in and planned to go for walks. On Wednesday a friend and I enjoyed a (folded, which we didn't ask for, but tasty) take-away pizza and then had a chat in the weak autumn sun. Once back home, a fresh cheesecake was waiting for us, which tasted great after our long walk outside! Thursday was a slightly more productive day. I was really looking forward to taking new photos for my Instagram account, and I ended up spending a few hours doing this. Between shooting and posing, I had started painting an idea that had been going through my mind for a long time. It was my first attempt at painting with acrylic paint and I clearly have a lot to learn! Thursday's walk was one of hot waffles, hot chocolate and celebrating my news with the friend I was outside with.
De rest van de week moest ik weer telewerken. Tussen en na het werken door, hield ik mij bezig met mijn andere jobs. Voor mijn werk als content creator voor een Brugse parfumerie moest ik nog het één en ander op punt zetten. Met de feestdagen in aantocht, wou ik graag wat nieuwe zaken voorstellen en bekijken welk soort foto's ik graag nog zou nemen. Daarnaast werkte ik ook verder voor mijn eigen merk, Beyond the clouds. Gezien ik momenteel geen echte webshop heb, wou ik een zo duidelijk mogelijk overzicht delen via mijn Instagram. Zo kan iedereen die graag een bestelling voor mijn prints of gepersonaliseerde tekeningen zou willen plaatsen, gemakkelijk terugvinden hoe die bestelling zal verlopen en wat de kosten zijn. Hiervoor nam ik nog wat nieuwe foto's van mijn bestaande prints en vatte ik in enkele Instagram stories weer hoe je een bestelling kunt plaatsen. Vrijdagavond ging ik take-away Kastart (echt een monument in de Gentse spaghetti-scène) eten bij een vriendin. Zaterdagavond stond er bij dezelfde vriendin een filmavondje gepland. We keken naar de remake van Mulan (zo mooi!) en de film Hook. Zondagavond bracht ik in mijn eigen zetel door met een verse dame blanche en Queer Eye for some good vibes.


For the rest of the week I had to work for my full-time job again. Between and after work, I kept busy with my other jobs. For my work as a content creator for a Bruges perfumery I still had to fine-tune a few things. With the holidays approaching, I wanted to introduce some new things and see what kind of photos I would still like to take. I also continued to work for my own brand, Beyond the clouds. Since I currently don't have a real webshop, I wanted to share an overview of how to order my art, as clear as possible via my Instagram. This way anyone who would like to place an order for my prints or personalized drawings can easily find out how that order will go and what the costs are. For this I took some new photos of my existing prints and I summarized in a few Instagram stories how to place an order exactly. Friday evening I went to eat take-away Kastart (a real monument in the Ghent spaghetti scene) at a friend's place. A movie night was planned with the same friend on Saturday evening. We watched the remake of Mulan (so beautiful!) and the movie Hook. I spent Sunday evening in my own couch with a freshly made dame blanche and Queer Eye for some good vibes.


SEA/SHE DREAMS collection