top of page

#45: big news, big news!

In deze reeks weekverslagjes neem ik je mee naar wat ik de afgelopen zeven dagen zoal gedaan heb. Een eerlijk overzicht van mijn dagelijkse activiteiten, hoogtepunten én dieptepunten van de voorbije week. In deze post: week 45.


English: In these weekly reports I take you to what I have been doing over the past seven days. An honest overview of my daily activities, highlights and lows of the past week. In this post: week 45.
Na een hele week ziek en mottig te zijn, moest ik afgelopen maandag weer telewerken. De voorbije week (week 44) zaten zowel mijn huisgenoten als ik allemaal thuis met Corona. We hadden het er best wel zwaar van en hebben praktisch elk symptoom voorbij voelen komen. Hierdoor heb ik mij van mijn bed naar de zetel en terug naar mijn bed gesleept en verder niets noemenswaarding gedaan. Dus spring ik meteen van week 43 naar week 45! Ik voelde mij maandag nog steeds niet top, dus verliep de dag sloom en lui. Ik heb uitgeslapen en nog wat met de kat geknuffeld voor ik opstond (ik hou van trage ochtenden). Na het werk genoot ik van een prachtige zonsondergang en ben ik super vroeg mijn bed in gekropen.


After being sick for a whole week, I had to work from home again last Monday. The past week (week 44) both my roommates and I were all at home, sick from Corona. We had a hard time and have felt practically every symptom. Because of this I dragged myself from my bed to the couch and back to my bed and did nothing else. So in these reports I immediately jump from week 43 to week 45! I still didn't feel great on Monday, I spend the day slow and lazy. I slept in and cuddled with our cat before getting up (love these slow mornings). After work I enjoyed a beautiful sunset and went to bed super early.


Cat hugs in bed
Beautiful sunset in our backyard


Dinsdag en woensdag waren vorige week mijn twee vrije dagen. Ik heb deze tijd goed kunnen gebruiken om vollenbak verder te werken aan mijn nieuw projectje. Vorige week maakte ik via mijn Instagram Stories eindelijk bekend waaraan ik al weken aan het werken ben: mijn KERSTKAARTJES-COLLECTIE! Ik heb er al serieus over gestrest maar ze zijn alle zeven af! Ik had van in het begin van het ontwerpproces al voor ogen hoe ik wou dat deze nieuwe collectie eruit zou gaan zien, maar raakte maar niet uit over welke kleuren ik wou gebruiken. Dinsdag vond ik uiteindelijk een kleurenpalet waar ik helemaal verliefd op was. Mijn vrije dagen bestonden dus uit schilderen, schilderen en schilderen. Binnenkort toon ik het eindresultaat, dus hou mijn blog en Instagram in de gaten voor meer kaartjesnieuws. Na het creatieve proces stak ik samen met één van mijn roomies de kerstboom in elkaar. Nooit eerder heb ik de kerstboom al zo vroeg gezet, maar deze vreemde tijden vragen extra gezelligheid, vind ik. Als beloving voor al mijn werk, ploften mijn huisgenoten en ik woensdagavonds in de zetel om naar de volgende Star Wars episode te kijken.


Tuesday and Wednesday were my two days off last week. I was able to use this time well to continue working on my new project. Last week I finally announced through my Instagram Stories what I've been working on for weeks now: my CHRISTMAS CARD COLLECTION! I've been seriously stressed about it but all seven designs are finished! From the beginning of the design process, I had in mind what I wanted this new collection to look like, but I couldn't decide which colors I wanted to use. On Tuesday I finally found a color palette that I was completely in love with. So my days off consisted of painting, painting and painting. I will show the final results very soon, keep an eye on my blog and Instagram for more news about them. After the creative process, I assembled the Christmas tree together with one of my roomies. Never before have I set our Christmas tree so early, but these strange times call for extra fun and cosiness, I think. As a pledge to all my work, my roommates and I enjoyed a lazy Wednesday evening on the couch to watch the next Star Wars episode.


Testing out some different colours
Our Christmas tree in all its glory


Op donderdag werkte ik weer van thuis uit en keek ik alvast uit naar het einde van mijn quarantaine. Doordat mijn Covid-test er als negatief uitgekomen was, besloot ik om mij (ondanks alle overduidelijke symptomen) toch aan de XXL quarantaine te houden. 17 dagen in totaal! Ik begon de dag fris en monter met een smoothie bowl en koffie. Tijdens mijn pauze werkte ik verder aan het 'opkuisen' van mijn tekeningen. Voor de prints van de postkaartjes die ik maak, scan ik alle afgewerkte tekeningen eerst in. Daarna open ik deze in het bewerkingsprogramma Gimp, waar ik kleine foutjes corrigeer en de achtergrond van de scans weghaal. Zo zijn mijn ontwerpen helemaal klaar om naar drukkerij te verzenden. 's Avonds was het weer Star Wars-tijd. We zijn alle episodes in logische volgorde aan het bekijken in plaats van de volgorde waarin ze uitgebracht zijn. Eindelijk was het weer aan de modernere episodes en konden we de trage 'classics' uit de 80s achter ons laten.


On Thursday I worked from home again and I was already looking forward to the end of my quarantine. Because my Covid test came out negative, I decided (despite all the obvious symptoms) to stick to the XXL quarantine. 17 days in total! I started my day fancy with a fresh smoothie bowl and coffee. During my break I continued to 'clean up' my drawings. For the prints of the postcards that I make, I first scan all the finished drawings (the designs on paper). Then I open them in the editor Gimp, where I correct small errors and remove the background of the scans. This way my designs are completely ready to be sent to the printing house. In the evening it was Star Wars time again! We are reviewing all episodes in logical order, rather than the order in which they were released. Finally it was back to the more modern episodes and we could leave behind the slow 'classics' of the 80s.
Daar was het dan, het moment waarop ik gewacht had: vandaag mocht ik het huis weer verlaten! Als pauze ging ik vrijdagnamiddag even van het koude, maar zonnige weer genieten tijdens een korte wandeling. In de avond belde ik mijn zusje voor een twee uur durende video call vanuit de zetel, terwijl ik verder werkte aan mijn tekenontwerpen en mijn groot nieuws voorbereidde! Zoals je misschien weet, bied ik mijn tekeningen en prints al enkele maanden aan via Instagram. Nu heb ik de knoop doorgehakt om hier ook een officiële business van te maken. De aanvraag is ingediend en het papierwerk is rond: binnenkort start ik als ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP!! Yihaaaa! Ik ben zo blij dat ik de stap gezet heb! Het voelt een beetje vreemd om zoiets groot te 'vieren' in tijden van lockdowns, dus ben ik volop aan het denken om toch een soort van online-feestje te organiseren. Wie weet volgt er binnenkort meer nieuws hierover! Ik zal het alleszins niet stilletjes voorbij laten gaan.


There it was, the moment I had been waiting for: today I was allowed to leave the house again! During my break I went for a short walk to enjoy the cold, but sunny weather on Friday afternoon. In the evening I called my sister for a two-hour long video call, while I continued working on my drawing designs and preparing my big news! As you may know, I have been offering my drawings and prints via Instagram for several months. Now I have made the decision to make this an official business as well. The application has been submitted and the paperwork is complete: soon I will start as an SELF-EMPLOYED BUSINESS (as a secondary occupation) !! Yihaaaa! I am so glad I took the step! It feels a bit strange to 'celebrate' something so big in times of lockdowns, so I'm thinking about organizing some kind of online party. Who knows, more news about this will follow soon! I will certainly not let it pass quietly.


Sunny autumn day
It's getting official!


Zaterdag begon ik om 10 uur met werken. Tijdens mijn pauze werkte ik verder aan deze blogpost en ging ik buiten even een frisse neus halen. Na het werk had ik een video call en apero gepland met een vriendin. Het werd een gezellige babbel, maar ik vind het toch nog steeds heel anders dan in het echt afspreken. Ach ja, het hoort er nu eenmaal bij in deze lockdown-tijd.


Saturday I started working at 10 am. During my break I worked on this blog post and went outside to get some fresh air. After work I planned a video call and drink with a friend. It was a pleasant chat, but I still think it is very different from meeting in person. Oh well, it is part of the game these days.


My beautiful neighborhood


Ook op zondag moest ik werken. Ik besloot om de dag alvast goed te starten met verse (afbak)boterkoekjes en alles erop en eraan. Na mijn werkuren ging ik nog even wandelen en haalde ik een heerlijk stuk taart en verse cappuccino bij Julie's House in centrum Gent. Eenmaal terug thuis warmde ik mij weer op in de zetel met een heleboel dekens en Black Panther.


I also had to work on Sunday. I decided to start the day well with a freshly prepared fancy breakfast . After my working hours I went for a walk and got a delicious piece of cake and fresh cappuccino at Julie's House in the center of Ghent. Once back home, I warmed up on the couch with tons of blankets and Black Panther.